Ebeveynlerin Çocuklarla Etkili İletişim Kurma Yolları

Ebeveynlerin Çocuklarla Etkili İletişim Kurma Yolları

08/08/2020 16:27

Çocuklarla etkili iletişim kurmak birçok ebeveynin yapamadığı, zayıf kaldığı bir konudur. Bu konuda aileler, çocuklarını "küçük yetişkinler" olarak görmekte veya çocuklarına karşı her zaman kendi fikirlerini empoze etmeye çalışan bir tutum sergilemektedir. Ebeveyn çocuk dengesi kurulamadığında iletişim sorunları ortaya çıkmakta ve çocuklar ailelerden zamanla uzaklaşarak daha az iletişim kurma yoluna gitmektedir. Ebevenylerin çocuklarla iletişim kurarken aşağıda bahsettiğimiz 6 kurala uygun hareket etmesi sağlıklı ve etkili iletişim kurmayı sağlayacak ve aile bağlarını daha güçlü kılacaktır.


Kendini İfade Etmesine İzin Vermek

Aileler çocuklarıyla iletişim kurarken genellikle onların kendi başlarına bir birey olduklarını unutmaktadır. Fakat çocuğun kendi kararlarını alması, sorumluluklar üstlenmesi ve aile içinde söz sahibi olan biri olması çocuğun kendine saygı duymasını ve gelecek hayatında özgüven sahibi biri olmasını sağlayacaktır. Anne babaların çocuklarla iletişimi esnasında çocuğu desteklemesi, cesaretlendirmesi, gerektiğinde çocuktan ricada bulunması ve teşekkür etmesi çocuğun aileye daha yakın olmasını ve özgüvenli bir birey olmasını sağlayacaktır.


Yapmasını İstediklerinizi Açıklayarak İfade Etmek

Ebeveynler genellikle çocuklardan bir şeyler yapmasını ister ve bunu neden istediğine dair çocuğa bir açıklamada bulunmaz. Oysaki bu çocuklarda kafa karışıklığına yol açacaktır. Bir çocuktan ellerini yıkamasını isterken, tuvalet alışkanlığı kazanmasını isterken, yemeğini yemesini isterken veya herhangi başka bir konuda bir davranışta bulunmasını isterken bunu nedeniyle beraber açıklamak ve yapmasının faydalı yanlarından bahsetmek çocuğun yapacağı şeyi anlamasını sağlayacaktır.


Çocuğun Söylediklerini Dinlemek

Çocuklarla etkili iletişim kurmak kendi konuştuğunuz kadar çocuğu da dinlemekten geçecektir. İletişim tek taraflı değildir, kendi fikirlerinin önemsenmediğini, söylediklerinin dinlenmediğini düşünen çocuk içine kapanır ve zamanla hiçbir sorununu ailesine anlatmamaya başlar.


Tutarlı Davranışlar Sergilemek

Çocuklar dünyaya basit bir mantık kurarak bakarlar. Bugün evet dediğiniz bir olaya yarın hayır demeniz hatta bunun için çocuğa kızmanız, çocuk gözüyle anlaşılmayacak bir durumdur. Çelişkili davranışlar çocukta güven duygusunu zedeler ve zamanla söylenen davranışlarda ne yapacağını kestiremediği için dinlemekten de vazgeçer.


Yaşa Uygun Beklentilerde Bulunmak

Çocukların ne yapabileceğini kendileri değil, gelişim düzeyleri belirler. Çocuktan bir istekte bulunurken bunu yapabilecek yetkinlikte olup olmadığı iyi değerlendirilmelidir. Anne babaların çocuklarla iletişimi çocuğa uygun seviye belirlenerek kurulmalıdır. Çocuk kendi seviyesinde isteklerle karşılaşmadığı zaman kendini yetersiz hisseder ve özgüveni zedelenir.


Doğru İletişim Dili Belirlemek

Çocuklarla iletişim kurarken "sen suçlusun" izlenimi verecek sen dilini kullanmak çocuğu tedirgin eder, "ben üzülüyorum" diyerek kendinize yönelik bir dil belirleyerek iletişim köprüsü kurmak çocuğu daha anlayışlı kılacaktır.

 

Bilgilendirme

Bu web sitesindeki testler sadece eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Hazırlanan testlerin herhangi bir şekilde geçerliliği yoktur.

© 2024. Quiz Of Mine. Tüm Hakları Saklıdır.